Välkommen till Ajilon Executive Search

Låt oss hjälpa dig och ditt företag att hitta de främsta talangerna

Executive Search/Headhunting innebär att vi, utöver att använda oss av vår kandidatbank och vårt breda nätverk, gör en utförlig genomlysning av de företag och de personer som är lämpliga för tjänsten. Rekryteringen startar alltid med en unik kartläggning, och vi identifierar och närmar oss tänkbara kandidater i rätt branscher på ett professionellt sätt. Metoden kräver hög integritet, och den företagsinformation som är känslig, delges ej potentiell kandidat i ett första steg. På samma sätt garanterar vi att potentiella kandidaters uppgifter hanteras konfidentiellt.

Samtliga medarbetare på Ajilon har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister

Välkommen att kontakta oss!