Executive outplacement

Ett kvalificerat stöd på vägen till nästa chefsjobb

Med ett professionellt outplacementstöd kan en svår situation vändas till nya möjligheter för den som sägs upp. Ajilons executive outplacement innebär att man under en fasställd tidsperiod har ett nära samarbete med en senior karriärkonsult som bl.a. hjälper till att kartlägga kunskaper och erfarenheter, personliga styrkor och utvecklingsområden, fokusera rätt och hitta nya utmaningar. .

Individuellt anpassat program med personlig karriärkonsult

Hos Ajilon står individen i centrum och vi ser potential i att människor är olika. Därför får klienten en egen senior karriärkonsult och ett individuellt outplacementprogram anpassat just för denne.

Med vår stora kunskap om arbetsmarknaden för chefer kan vi vara både rådgivare och katalysator på vägen till nästa chefsjobb.