Individuell ledarcoaching

För ledare på alla nivåer

Som ledare och chef ställs man dagligen inför både små och stora beslut och dilemman i ledarskapet. Chefer som har haft en extern partner, ett professionellt bollplank att prata med, har varit mer framgångsrika än andra. Regelbundna möten med en coach ger tid för reflektion, nya insikter, beständiga vanor och kraft att ta itu med det som främjar deras företag/organisation.

Med en coach får chefen möjlighet att utveckla sitt ledarskap och sina arbetsbeteenden, få verktyg och strategier för att optimera såväl sina egna som andras resurser och prestation i linje med företagets mål, visioner och värderingar. Exempelvis tränas man i ”To-grow” – samtalsmetodik för att kunna vara både strukturerad och coachande i sina samtal med medarbetare.

Specifika mål för coachningen formuleras utifrån ledarens utvecklingsbehov, förväntningar och målsättning. En ledarcoach från Ajilon står utanför verksamheten och har absolut tystnadsplikt. Det finns inget ämne som inte kan diskuteras med en coach.

Top Wuerfel Tipps Infografik – Spass Expert