Interim Management

I varje verksamhet är nyckeln att ha rätt person på rätt plats. Interim Management, dvs. hyra in en erfaren specialist eller chef, har blivit ett självklart val för många företag.

Interimslösningar innebär att man med kort varsel, under en flexibel tidslängd anlitar en professionell och operativ person med lång erfarenhet från liknande situationer. Att använda sig av en Interim Manager är i stort mycket kostnadseffektivt, en erfaren konsult får en mycket kort uppstartssträcka och man har inga uppstartskostnader eller kostnader för avveckling utan betalar endast för utfört arbete.