Second opinion

Om ni har interna kandidater eller kandidater från egna nätverk som ni vill få bedömda, kan vi bistå med en Second opinion/Kompetensinventering.

Vi träffar kandidaterna och genomför en strukturerad beteendeintervju och de får även genomgå ett personlighetstest/kapacitetstest samt en djupintervju. Vi återkopplar med rapport och förslag på hur ni bör gå vidare

Online video slots reviews: Fruit Warp video slot review – Casino Slots