Executive Search

Executive Search är en vedertagen rekryteringsmetod som ofta används vid rekrytering av chefer och kvalificerade specialister/nyckelpersoner. Metoden innebär att sökningen efter kandidater genomförs systematiskt och som sökmetod används en kombination av kontaktnät och direkt marknadskartläggning, genomgång av databaser (både företagsinterna och externa) och Internet.

Executive Search definieras av just den direkta marknadskartläggningen och är därmed inte enbart en sökning i databaser eller direkta kontaktnät. Sökandet efter kvalificerade kandidater genomförs antingen av konsulten, eller av en särskilt dedikerad person, en så kallad researcher. Stor del av uppdraget går ut på att sälja in tjänsten och dess utvecklingsmöjligheter till kandidaterna för att få den namngivna kandidaten att vilja säga upp sig och börja i vår uppdragsgivares tjänst i stället. Processen kan vara öppen eller dold.