Headhunting

Vid Headhunting får vi namngivna kandidat/er av uppdragsgivaren (shortlist – ett namn eller fler) som Ajilon ska kontakta och få kandidaten intresserad av tjänsten.

Stor del av uppdraget går ut på att sälja in tjänsten och dess utvecklingsmöjligheter till kandidaterna för att få den namngivna kandidaten att vilja säga upp sig och börja i vår uppdragsgivares tjänst i stället. Hög konfidentialitet råder och processen är dold. Nivåer på befattningar: tyngre specialister, mellanchefer, top management samt nyckelpersoner